Hjem Login

Login FormSeneste nyt


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/kfum-hammer.dk/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/kfum-hammer.dk/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/kfum-hammer.dk/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/kfum-hammer.dk/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/kfum-hammer.dk/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
Referat fra grupperådsmøde d.07.11.2012 PDF Udskriv
Skrevet af Lykke Bak   


 

 

Referat af grupperådsmøde  d. 7. november 2012

Tilstede: Charlotte C, Bo, Helle, Marianne, Maria, Mathias & Lykke

Afbud: Mie, Anne, Rikke

Referent: Lykke

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde :  referatet godkendt.

   Vi må fortsat rykke EUC for svar vedr. maling af spejderhytten – Mathias gør det.

 

2. Orientering fra:

Formanden:  -  intet nyt

Gruppeleder:  Mathias er opfordret til at overtage Torben Stenstrups ( Herlufmagle gruppe) plads i BUS ( Børne – og ungdoms samrådet) – har takket ja J

Annoncen på frivillligjob.dk er forlænget

Distriktet arrangerer i feb. Et foredrag om ADHD – som lederne opfordres til at deltage i.

Hyrdehuset, som tilhører Distriktet er solgt – Vi foreslår at pengene herfor fordeles til grupperne.

Har haft kontakt til menighedsrådet: vi fortsætter med kirkebladene og der bliver også i 2013 nytårsparade. Der er endnu ikke ansat en ny præst, men vi er blevet lovet at Børge Sveigaard ( pastor emeritus) evt. kan forestå tjenesten.

Der er pt. Undersøgelser i gang om hvorvidt en ny ”spejdernes lejr” skal stables på benene. Beslutningen træffes formentlig til januar.

55Nord bussen kommer til Næstved og Tappernøje d. 5. december Lederne sender infomail til forældrene.

Bæverne:  Det går fremad  med antallet af bævere. Der er p.t 10 stk ( 2 piger &  8 drenge ). Vi har nu fået en dreng med diagnosen ADHD som skal have medicin ca. hver anden time. Og sammen med de øvrige meget livlige gutter er der rigeligt at se til så vi ønsker os igen hjælpende hænder.

Vi har lige haft en bævertur i spejderhytten hvor alle daværende 9 bævere deltog – der var også god opbakning fra forældre med hjælp til både madlavning og aktiviteter.

Ulvene:  14 – 15 børn. Har været på MUST, Sct. Georgsløb, Byløb i Næstved. Er i gang med Musiker-mærket og skal på fredag have en af vores aften events med bl.a bålmad

Troppen:  pt. 9 spejdere. Troppen har afholdt Halloween for bævere og ulve med 21 deltagere. Et fint arrangement, som dog nok ved gentagelse bør meldes tidligere ud. De har holdt ”ta’ en ven med”-arrangement. Og spejderne har samen med Maria nedskrevet og vedtaget nogle regler, der forhåbentlig skaber lidt mere ro og engagement ved møderne ( f.eks er mobiltelefoner ikke tilladt ).

Maria skal mandag til møde med Herlufsholm og Fuglebjerg om en evt. fælles sommerlejr.

Lauras forældre har lavet et arrangement for troppen den førstkommende lørdag. Hvor spejderne skal gå fra spejderhytten til Bonderup – løse opgaver undervejs og slutte af med at lave mad hos Laura. – et godt initiativ som vi glæder os til at høre om.

Vil muligvis ændre mødedagen efter nytår da to af pigerne skal spille fodbold om tirsdagen.

 

Kassereren: status på bankbeholdningen er godt 67.000 – og hertil kommer ca. 9000 kr. i kontingenter som snarest vil blive opkrævet.

Grupperådet ønsker oversigt over gruppens udgifter – er lidt forundret over at der er ca. 20.000 kr. mindre nu end ved sidste grupperådsmøde.

Kassereren anmoder om en bærbar pc ( evt. brugt) samt et regnskabsprogram.
Grupperådet finder ikke grund til ovennævnte, men mener at det hidtil anvendte excel-ark er alt rigeligt til den mængde posteringer der er i gruppens regnskab ligesom der ved anvendelse af et regnskabsprogram stilles krav til en evt. kommende kasserer om kendskab til debet /kredit.

Skal gruppen investere i en PC skal den have sin plads i spejderhytten – hvor det nok vil være tvivlsomt om kassereren vil komme og bogføre.

 

Webmaster:  ( fraværende) Da hjemmesiden stadig ikke er opdateret besluttes det at lukke siden ned midlertidigt – evt. således at der kun oplyses om mødetider samt at siden er under opbygning. Så snart opdaterede planer mm. ligger klar, kan siden genåbnes.

 

3. hyttens dage: Forårets hyttedag var meget velbesøgt, det var dejligt vejr og vi fik rigtig mange ting fra hånden. Da de fleste allerede havde deltaget var fremmødet i september noget mere begrænset og desværre var det rigtig trist vejr, så det blev kun de indendørs opgaver vi fik løst – der mangler således stadig at blive ordnet omkring flagstang mm. Men alt i alt var det et par hyggelige dage med god stemning. Det ser umiddelbart ud til at kun 3-4 børn ikke har været repræsenteret ved en af de to hyttedage, og da det tilsyneladende ikke har været meldt klart ud at det ville ”koste” at blive væk ser vi os nødsaget til at sige  ”det’  bare ærgerligt”. Fremadrettet vil det blive meldt ud at det koster Kr. 400 for manglende deltagelse

I 2013 vil hyttens dage ligge 7/4 & 15/9

 

 

4. Julemarked:  25/11.2012 kl. 10 – 16. Grupperådet starter kl. 8 med opsætning, øvrige hjælpere kommer kl. 9.45 – 13 eller 13 – 16.30.

Marianne skaffer gran og sender opskrifter ud til dem der skal bage småkager.- efterlyser samtidig pyntegrønt.

Helle laver snobrødsdej og køber kiks og skumfiduser

Mathias køber lodder/nitter på nettet om muligt,  grundet prisen ( 200 lodder + 1800 nitter) samt laver labels til småkageposerne og nr. til gevinsterne.

Lederne rykker de familier der stadig ikke har afleveret gevinster.

Grupperådet mødes søndag d. 18/11.kl. 10 til pakning af småkager samt nummerering af gevinster.

 

5. jubilæum: Gruppen bliver 65 år i 2013 – Vi planlægger ikke umiddelbart festivitas men laver måske en temafest senere.

Nytårsparade: 6/1.2013 med start kl. 13.30 ved Hammer skole.

Der skal bruges 6 X 20 boller (vi afventer tilbagemeldinger vedr. bagning til juleturen og udpeger derefter dem der skal bage til Nytårsparaden)

Marianne køber 24 liter kakao

Der skal seddel ud vedrørende arrangementet – Lykke laver den.

Nytårskur: 18/1.2013 kl. 17.30

Vi beder Anne bestille mad !

 

6. Juleturen.  7 – 9. december 2012

Vi har lejet Egehytten ved Fakse- den koster kr. 2900 + forbrug

Børnenes betaling fastsættes til kr. 200 for hele weekenden og Kr. 150 hvis man kun deltager lørdag/søndag.

Maria meddeler at hun ikke deltager – det betyder således at Marianne og Lykke har brug for hjælp til afvikling af aktiviteter og til nogen der kan tage sig af køkkenet. Lykke spørger Jonas om han har lyst til at hjælpe, og vi beder om forældrehjælp til køkkenet på sedlen der sendes ud i den kommende uge.

 

 

 

7. Lederstatus: Maria er fortsat alene i troppen. Vi holder stadig øje med evt. emner og vil også ved julemarkedet hænge opslag op.

Det bliver evt. nødvendigt at pålægge forældrene at de deltager som hjælpere. Bo vil varsle det i sin tale til Nytårsparaden.

8.  Næste møde:  Nytårskur 18/1.2013

 

9. evt: 

økonomi i enhederne: det aftales at det vejledende beløb er kr. 100/barn/år til køb af materialer o. lign.

Kontingentet sættes op til kr. 350 pr. halvår fra 2013.

Julegaverne afskaffes i år

Marianne lover endnu en gang at sørge for galge til skiltet der skal placeres ved vejen J

Lykke og Marianne vil gerne deltage i distriktets lederdag på spejdercenter cph. Gruppen betaler deltagerbetalingen på kr. 200 pr. prs.

 

Punkter til næste møde:  rådighedsbeløb

                                            Ledere

                                            Konstituering af nyt grupperåd.

                                                                                      

Evt. andre punkter: kontakt formanden